Welkom bij Knarrenhof

een pagina
terug
thuis

Deventer

November 2017 

Via de plaatselijke pers, flyeren en sociale media heeft de initiatiefgroep bereikt dat er nu meer dan 120 belangstellenden (!!) voor het Deventer project zijn ingeschreven. Er vindt met de gemeente overleg plaats over mogelijke locaties. Alle ingeschrevenen zullen uitgenodigd worden voor een voorlichtingsbijeenkomst, te houden op 13 december a.s..

Er wordt ook nagedacht over de oprichting van de Vereniging Knarrenhof Deventer.

Nadere berichtgeving hierover volgt.

Het initiatief voor Knarrenhof in Deventer is veel in het nieuws geweest. Zie via de volgende link een artikel in de Deventer Post: https://www.deventerpost.nl/nieuws/algemeen/277035/ouderwets-burenfatsoen-in-de-knarrenhof-

september 2017

Ook Deventer maakt zich op voor een Knarrenhof! Er is een enthousiaste initiatiefgroep gevormd die zo’n sociale woonvorm van huur- en koopwoningen wil realiseren. Op dit moment hebben zich al bijna 40 huishoudens voor een project in Deventer ingeschreven. Om aan het project meer bekendheid te geven zal de plaatselijke pers benaderd worden, we zullen te vinden zijn op de soc. media en op verschillende plaatsen in Deventer zullen flyers worden opgehangen.

De initiatiefgroep zal met de gemeente in overleg gaan om bouwlocaties te inventariseren en er zal contact opgenomen worden met woningcorporaties.

Zodra zich voldoende belangstellenden melden, en er meer nieuws is zal er een informatieavond georganiseerd worden.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven KLIK HIER

Deventer