Welkom bij Knarrenhof

een pagina
terug
thuis

Uden (vereniging io)

Knarrenhof Uden, nu ook actief op Facebook! Klik op het icoontje hieronder   
 

Update november 2017

Recente successen van Knarrenhof Uden    

- Het bestuur van Knarrenhof Uden heeft de inschrijvers bij Knarrenhof uitgenodigd naar de avond van het Centrummanagement op 23 oktober te komen, waar 6 plannen voor vernieuwing van het Uden Centrum door leerlingen van de AvansHogeschool uit Den Bosch werden gepresenteerd. In bijna alle plannen kreeg een Knarrenhof een plaats, waarbij plan 6 met een HOF op het huidige terrein van het "Gebiedsperspectief Leeuweriksweg", waar iedereen wel direct in wilde trekken! We hebben er foto's  van.

Wel 70 inschrijvers hebben gehoor gegeven aan deze oproep en met een sticker van Knarrenhof op hun revers, vormden ze een indrukwekkende groep.

Bij de 5 aanwezige politieke partijen te weten, CDA, Uden +, SP, Groen Links en de Dierenpartij is dit niet onopgemerkt gebleven. Het zoemt rond in Uden en het bestuur kreeg grote complimenten over hun actieve achterban! In" Mooi Uden" stond een verslag.

- Het heeft tot gevolg gehad dat het CDA, evenals de SP vragen in de Gemeenteraad heeft gesteld, over het opnieuw uitblijven van de presentatie van de marktuitvraag  van "Gebiedsperspectief Leeuweriksweg" aan B&W. Die moeten vóór 29 november antwoorden.

- Ook het schrijven van brieven aan gemeenteraadsfracties en raadsleden afgelopen zomer met de wens van 290 senioren in Uden om in een Knarrenhof te wonen, heeft een positief effect gehad. Bij de bespreking van Algemene Beschouwingen van de Raad (over de plannen voor 2018 en de financiële onderbouwing) heeft Jong Uden laten weten, dat ze vinden dat er een Knarrenhof in Uden moet komen. Alleen over de plek houden ze nog een slag om de arm.

- 7 november gaan we met 11 inschrijvers, die nu of in de toekomst een sociale huurwoning van Area in Knarrenhof Uden hopen te krijgen, naar de Algemene Huurdersvergadering van de Bewonersraad van Area voor het 3e jaar.

Dit zijn kleine, maar mooie resultaten. Het bestuur van Knarrenhof Uden wil alle inschrijvers van Knarrenhof die zich hebben ingezet, ontzettend bedanken voor hun inspanningen. Binnenkort hoopt het bestuur met nog meer goed nieuws te komen!

 

Ouder nieuws:

Op 7 september verscheen het artikel 'Gemeente gaat partijen vragen naar voorstellen voor locatie politiebureau'. Zie de foto van het artikel onderaan deze pagina. 

Tijdens een overleg op 25 juli jl. heeft woningbouwcorporatie Area Wonen (werkgebied Uden en Veghel) te kennen gegeven graag te willen meewerken aan de realisatie van Knarrenhof Uden. Nel Sangers van Stichting Knarrenhof Nederland verzorgde de toelichting op de doelstellingen en werkwijze van Knarrenhof voor het gezelschap, waarbij ook Ines Hoying van de werkgroep uit Uden aanwezig was. De medewerking van Area opent de mogelijkheden om ook sociale huurwoningen in het project te realiseren, naast de vrije-sector-huurwoningen en koopwoningen.

Nadrukkelijk geeft Knarrenhof Uden de voorkeur om een project te realiseren op de locatie waar nu nog de kazernes van Brandweer en Politie zijn gevestigd; over twee jaar zullen die op een andere locatie gevestigd zijn. De Gemeenteraad neemt na de zomer een besluit over de manier waarop het terrein aan de Leeuweriksweg ingevuld gaat worden.

De werkgroep Knarrenhof Uden bestaat op dit moment uit zes mensen, die zich willen inzetten voor de realisatie van het project in Uden. De kartrekker van deze groep is Ines Hoyng, die al langer met volle energie zich inzet voor dit project. De andere werkgroepleden zijn: Cees van Uden, Gert Bollen, Hans te Pas, Tonnie Litjens en Martin Vissers. De functies binnen deze werkgroep zijn nog niet helemaal verdeeld, maar dat zal verder gestalte krijgen als de groep binnenkort een vereniging gaat worden.

Update 14 juni 2017 
Inmiddels zijn we ook weer verder in Uden. Momenteel wordt de Vereniging Knarrenhof Uden opgericht. Als trekker fungeert de bevlogen Udense Ines Hoyng. Wij zijn blij met haar! Op woensdag 28 juni is een goed bezochte informatieavond geweest. Op deze informatieavond hebben we het concept toegelicht en zijn de mogelijke locaties aangestipt. Zie onderaan de pagina een foto van deze informatieavond.

Persbericht:

Daverend succes informatieavond Knarrenhof.

Met 150 senioren zaten ze in de PUL, waar ze vaak sinds ze een tiener waren, zich niet meer hadden vertoond. Nu ging het over hun toekomst als senior. ze wachten niet af totdat er hen iets overkomt, maar ze willen de regie in eigen hand nemen en duurzame, gelijkvloerse woningen bouwen bij elkaar met de afspraak van naoberschap, het liefst in een HOF. Er werd diep op de materie ingegaan bv hoe gaat het als je je huis daar moet verkopen? De senioren liepen ook vooral warm voor de vrijkomende locatie politiebureau/ brandweerkazerne en velen konden zich geen betere bestemming voor Uden voorstellen dan een Knarrenhof of meerdere hofjes (of eventueel meer verdiepingen)op dat terrein. Temeer daar het aantal senioren over 15-20 jaar de helft van de Udense bevolking uit 65+ers zal bestaan. Een aantal aanwezigen heeft zich opgegeven om bovenstaand ideaal te helpen verwezenlijken en gaat er mee aan de slag.

Als u ook geïnteresseerd bent in Knarrenhof kunt u zich hier aanmelden en kunt u het inschrijformulier invullen. Als u zich bij Knarrenhof inschrijft voor de gemeente Uden wordt u automatisch uitgenodigd voor informatie-bijeenkomsten.  

Zie hieronder een foto van de informatieavond en een foto van Ines Hoyng en Rietje Methorst.

Uden (vereniging io) Uden (vereniging io) Uden (vereniging io) Uden (vereniging io) Uden (vereniging io) Uden (vereniging io)