Welkom bij Knarrenhof

een pagina
terug
thuis

Zwartewaterland (vereniging io)

Update december 2017 

De gemeente en Knarrenhof hebben een locatie voor een hofje in Hasselt op het oog, maar er is nog geen toestemming gegeven om het hier te realiseren. Wel wordt er een lokale vereniging in Hasselt opgericht. Hiervoor was onder de ruim dertig aanwezigen namelijk genoeg animo! Het bestuur van de vereniging wordt binnenkort bekend gemaakt. Zie voor meer informatie het persbericht hieronder.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina 'Contact en inschrijven'.

Ouder Nieuws

-Er is overleg geweest met ambtenaren en wethouders Speksnijder en Knol. Een gezamenlijke verkenning van het vervolgtraject kon net voor de vakantie helaas niet meer mee in het portefeuillehouderoverleg.

- Ingang zomer 2015: Aan de gemeente is verslag gedaan van de gesprekken die we met verschillende grondeigenaren hebben gevoerd. De bewonerswensen die uit de enquête naar voren kwamen, worden in mei in een portefeuillehouderoverleg met de wethouder besproken.

-Winter 2015-2016: Er is een internet- enquête uitgezet onder de mensen die zich hebben aangemeld om de voorkeuren te inventariseren. Op basis van de uitkomsten zijn er gesprekken gevoerd met grondeigenaren over de mogelijkheden. Daarnaast  heeft zich een seperate groep bewoners uit de gemeente zich aangemeld. Voor deze groep wordt gekeken naar plannen voor een uniek hofje en de juridisch- planologische mogelijkheden hiervoor.

- Op deze informatiebijeenkomst op 22 september 2015 waren ruim veertig mensen aanwezig. Ongeveer de helft uit Hasselt, de helft uit Genemuiden en één persoon uit Zwartsluis.

-In 2015 meldden een aantal bewoners uit Hasselt zich bij de Knarrenhof. Na een gesprek met burgemeester Bilder is er een oproep geplaatst in de plaatselijke krant voor een informatiebijeenkomst. 

Het proces in Zwartewaterland wordt getrokken door Rutger Oolbekkink. Rutger is onze collega die is opgegroeid in Hasselt. U kunt zich bij hem opgeven: rutger@knarrenhof.nl 

Zwartewaterland (vereniging io) Zwartewaterland (vereniging io) Zwartewaterland (vereniging io)