Welkom bij Knarrenhof

een pagina
terug
thuis

FAQ (Veelgestelde Vragen)

Hieronder een aantal veel gestelde vragen. Er gaan er nog meer komen! En oh ja, FAQ is de Engelse afkorting van Frequently Asked Questions.

1. Zit je met een inschrijving bij jullie ergens aan vast? Nee hoor, beslist niet. U krijgt in ons systeem een nummer op de wachtlijst (per gemeente) naar keuze, en af en toe komen we met een nieuwsupdate. Uitschrijven kan altijd. Er is een uitschrijfformulier op de inschrijfpagina. Onze Privacy Policy ten aanzien van de inschrijfprocedure en gebruik van de website kunt u HIER nalezen.

2. Het lukt niet om mij aan te melden; Wat nu?  Leest u eerst alle informatie op de inschrijfpagina eens goed door. Als duizenden mensen het wel is gelukt, dus u doet vast per ongeluk iets verkeerd.

3. Betalen lukt niet! Op de betaalpagina van Knarrenhof staat een hulpmenu. Leest u dit eerst eens door. Alleen als u er ECHT nog niet uit komt kunt u hier een betaalinstructie downloaden om het bedrag zelf over te maken. Voor de Ipad is er een aparte link: https://knarrenhof.ecwid.com/.

4. Ik wil mijn voorkeur(en) veranderen; waar kan ik dat doen en hoeveel kost dat? Dit kunt u teruglezen op de inschrijfpagina van Knarrenhof. Hier staat een wijzigingsformulier en vindt u meer vragen over inschrijven terug.

5. Jullie zijn een vrij kleine club, kunnen jullie het succes wel aan? We bestaan momenteel uit slechts 12 professionals, maar meer dan 50 vrijwilligers helpen ons in den lande. En onze doelgroep heeft veel woon, werk en levenservaring en netwerk, dus dat zet flink wat zoden aan de dijk. Sinds enige tijd worden we ondersteund door RABO Nederland waardoor we mensen kunnen aannemen. De kern in onze aanpak is dat we pas ergens beginnen als er geintereseerden zijn die onze hulp in roepen, en die zelf een groot deel van het werk willen doen. We helpen mensen zich organsieren en richten, maar wij broduren alleen voort op aanwezige energie. In onze filosofie heeft iets pas kans van slagen als groepen mensen zich er zelf met veel energie voor inzetten. Wij helpen vervolgens deze energie te richten en te leiden. En vele handen maken licht werk. Mensen die nasst de telefoon wachten tot wij alles regelen komen bedrogen uit. Wij doen pas wat als u zichzelf ook inzet. Het activeren en betrekken van deelnemers zit in al ons dagelijks handelen. Dat neemt overigens niet weg dat soms mensen meerdere dagen en soms weken moeten wachten totdat we mails kunnen beantwoorden. Maar daardoor kunnen we ook tegen zulke extreem lage kosten werken voor mensen.

6. Ik heb me ingeschreven en betaald, wat gebeurt er nu? Wij gaan uw gegevens verwerken, maar daar kan enige tijd overheen gaan, want we zijn een kleine vrijwilligersorganisatie. Als u zich inschrijft voor een gemeente waar al veel actie gaande is, zult u door de betreffende vereniging (i.o.) op de hoogte worden gebracht. Het kan enige tijd duren voordat u bericht krijgt. Daar waar het initiatief in de beginfase staat zijn wij afhankelijk van uw hulp. Wilt u ons helpen door de kar mee te trekken? Dan kunt u dit laten weten door te mailen naar info@knarrenhof.nl. U kunt dan eventueel startadviezen krijgen voor het creëren van een eigen initiatiefgroep voor Knarrenhof Nederland. Wij stemmen dat samen met u af. Uiteindelijk kunnen we pas een deuk in een pakje boter slaan met uw energie en inbreng. Een inschrijving betekent echter niet dat er ook noodzakelijk altijd een project zal volgen in uw gemeente van voorkeur. Dit hangt natuurlijk van meerdere factoren af. Pas als er een vereniging (i.o.) is, waar u ook lid van bent geworden en er ook een project in de gemeente van voorkeur is, waarbij alle lichten op groen staan, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een woning, doordat u een plaats op deze wachtlijst heeft verkregen.

7. Ik stond al ingeschreven maar heb nooit een bevestigingsemail gekregen? Wij zijn bezig met het automatiseringsproces. Mensen die betaald hebben via de betaalpagina, kunnen hun gegevens inzien via de pagina bestelgeschiedenis. U kunt dan uw emailadres waarmee u zich ingeschreven heeft invullen. Dan ontvangt u automatisch een inloglink. Is die verlopen, dan kunt u deze nogmaals aanvragen. U hoeft niet in te loggen en vindt uw gegevens direct terug. Mensen die eerder ooit via de bank betaald hebben, kunnen wij GEEN betaalbevestiging sturen. Uw bankafschrift is uw betaalbewijs. We proberen een systeem op te zetten, dat iedereen zijn gegevens in kan zien, maar dat is NU technisch nog niet mogelijk.

8. Ik weet een locatie of wil er een aanbieden. Naar wie/welk adres doe ik dat? Dit kunt u sturen aan info@knarrenhof.nl. Uw mail wordt dan doorgestuurd aan mensen die dit oppakken. Omdat we een vrijwilligersorganisatie zijn en er veel wordt aangeboden kan het wel even duren voordat u antwoord krijgt. 

9. Ik wil mijn hulp aanbieden aan uw organisatie. Hoe doe ik dat? Dit kunt u mailen naar info@knarrenhof.nl. Het helpt ons als u aangeeft op welk specifiek gebied u ons kunt helpen.

10. Is het alleen voor 70-plussers? Ook dat is zeer zeker NIET het geval. Inmiddels zijn we ook betrokken bij hofjes voor ouders van gehandicapte kinderen, vriendenhofjes, meergeneratie-hofjes, maar ook hofjes met meer zorg. Wat u wil, wij zijn slechts uw gereedschap.

11. Is Knarrenhof een commune? Nee, dat is het beslist niet. Privacy is van wezenlijk belang, wel heeft men hier oog voor de naaste medemensch en -buur.

12. Is het alleen koop in Knarrenhof? Nee, zeer zeker niet. We proberen heel nadrukkelijk ook huur te realiseren. In Zwolle is dat ook in de sociale sector gelukt. Of we werken met een corporatie of belegger samen, of we proberen woningen zelf in de verhuur te brengen. Immers alleen dan kan het unieke eigen programma en toelatingssysteem van Knarrenhof gegarandeerd worden. Investeerders in deze GROTE en hard groeiende markt zijn welkom.

13. Is er vrije sector of sociale huur mogelijk? Daar doen we elke keer, op elke plek ons best voor. Als er voldoende interesse is moet dat mogelijk zijn!

14. Wie is de baas bij Knarrenhof? In onze processen doen we het samen met u als geïnteresseerde en de grondeigenaar. De baas is wat ons betreft de grootste meerderheid. Waar wij wel de baas in zijn is in kijken wat technisch en financieel haalbaar is. Een voordeur op de Dam en achtertuin op de Veluw voor maximaal € 120.000 willen we allemaal, maar is niet realistisch. Wij helpen vertalen naar wat haalbaar is. Zie ons maar als uw taxichauffeur. Als u weet waar u ongeveer naar toe wil dan brengen wij u, maar wij houden het stuur stevig vast terwijl we naar uw instructies luisteren. En als u niet weet waar u naar toe wil dan helpen we u om uw route te bepalen.

15. Waarom duurt het soms allemaal zo lang? Hier zijn meerdere antwoorden mogelijk. 1/ Ruimtelijke processen gaan allereerst langzaam. Voordat een gemeente een bestemmingsplan wil herzien moet er al veel zekerheid zijn. Dat kost tijd. 2/ Maar ook zo'n planologische procedure kost veel tijd. Minimaal 6 maanden en dat is al zonder 1 bezwaar of tegenslag. Met bezwaar kan het zo 3 jaar duren ... 3/ Zeker zoveel tijd kost het om aantrekkelijk maar nog wel betaalbare locaties te vinden. Iedereen zoekt deze namelijk en een verkoper wil doorgaans vooral een zo hoog mogelijke verkoopprijs. 4/ Het laatste antwoord is dat we grotendeels een vrijwilligersorganisatie zijn. We hebben dus niet veel geld en batterijen vol mensen die mailings, nieuwsbrieven of telefoontjes kunnen doen. Heb dus a.u.b. wat geduld met ons, of nog beter, HELP ons!

16. Wie doet welk gebied in Nederland? Plat gezegd doet Peter als Regiomanager Noord en Oost en wordt hij daarin ondersteund door de Junior Regelaars Manon Overdijk en Niek Panman. Projectmanager Rutger doet Zwartewaterland/Hasselt. Nel doet als Regiomanager Midden en Zuid en West en wordt daarin geholpen door ProjectRegelaar Sophieke (West).

17. U stelt dat u gesteund wordt of bent geweest door consumenten-organisaties. Wat betekent dat? Dit betekent niets meer en ook niets minder dan dat we van dergelijke partijen positieve aandacht hebben ontvangen. Bijvoorbeeld door artikelen in het huisblad van Vereniging Eigen Huis of RADAR-Magazine, of dat NCRV-de Monitor positieve aandacht aan ons heeft besteed op hun website. Dat is uiteraard anders dan 'formele' steun met documenten ondertekend door directies. Juridisch gezien hebben deze partijen positieve aandacht aan ons besteed en kun je zeggen dat ze op dat moment met ons sympathiseerden. Bij de Consumentenbond ging het zelfs zo ver dat zij ons in hun Geld/Zorggids hebben opgenomen als een positief voorbeeld. Dat wil echter niet zeggen dat we officieel gesteund worden of een een samenwerkingsverband hebben. Zo waarschuwt de jurist van Vereniging Eigen Huis ons dat we niet hun logo mogen voeren! En dat doen we natuurlijk ook niet, wel zeggen we dat die organisatie positieve aandacht aan ons heeft besteed en dat individuele medewerkers daar erg enthousiast over ons zijn.

 

FAQ (Veelgestelde Vragen)